╩рЁЄшэъш чэрърьш - чтхЁш.

 

 

╠шЁ юуЁюьхэ ш ЁрчэююсЁрчхэ, яЁшЄ урЄхыхэ ш чрурфюўхэ. ╫рёЄю ь√, юс√ъэютхээ√х ы■фш, эх юсЁр∙рхь тэшьрэш  эр ёрь√х ¤ыхьхэЄрЁэ√х тх∙ш, эх тшфшь т эшї яюы№ч√ фы  ёхс , эх тэшърхь т шї ёюфхЁцрэшх. ╬фэръю ярЁрыыхы№эю ё эрьш ёє∙хёЄтєхЄ эх ьхэхх чрурфюўэ√щ ьшЁ Ц цштюЄэ√х. ╩рцхЄё , ўЄю ь√ шї яюЁющ яЁюёЄю эх чрьхўрхь, эю Єхь эх ьхэхх юэш Ц ўрёЄ№ эр°хую ёє∙хёЄтютрэш , схч фЁєчхщ эр°шї ьхэ№°шї цшчэхээ√щ яЁюЎхёё с√ы с√ эхюс√ўрщэю ёъєўхэ, схчюЄтхЄхэ, ёъєфхэ. ╩рЁЄшэъш чэрърьш ё шчюсЁрцхэшхь Єръшї чтхЁ■°хъ, ъръ схыър, ъюЄ, тхЁсы■ф, ёюсрър ёяюёюсэ√ ёючфрЄ№ эр°х эрёЄЁюхэшх, чрфєьрЄ№ё  юс шї Ёюыш т ёєхЄх эр°шї яЁюсхур■∙шї ўхЁхфющ фэхщ.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

------------------------зззззз
------------------------зз.......ззз
---------------------ззз..........ззз
-------------------ззз.............ззз
-----з*-з*-------зз................ззз
-----з.з..з------зз..................зз
-----+з.ззз----зз...................зз
---+*......зз----зз..................зз
--з............зз---зз................зз
-з..╬...........зззз................зз
з................ззз:...............зз
зз................зззз............зз
--*ззз................зз..........зз
------з................зз...........зз
-----з.....зз............з.........зз
------з..з....зз..........;з......зз
----ззззз......з........;з......зз
--------з................;з.....зз
-------зз.....................зз
-------ззз..................зз
----ззззззззззззззззз

_Z___ZZ___________________________________ZZZZ
__ZZ__ZZZ________________________________ZZ__ZZ
__Z_ZZ___ZZZ__________________________ZZZ__ZZ
_Z_________Z________________________ZZ____Z
_Z__Z_______ZzZZZZZZZZZZZZZZZZZ__ZZZZ___ZZ
Z______________________________ZZ_____ZZ
Z___________________________________ZZ
Z__)_____________________________ZZZ
_ZZZZZZZZZ________________________Z
_________Z_______________Z______Z_Z
_________ZZ________Z____Z_______Z__Z
_________ZZ________Z____Z______ZZ___Z
_________ZZZ__Z____Z____Z______Z_____Zz
_________Z__ZZ_Z___Z_ZZZZ_____ZZZ______Z
_________Z__Z__Z___Z_____Z____Z__ZZZ___Z
________Z___Z__Z__Z______Z_____Z____Z___ZZ
_______Z___Z___Z___Z_____ZZ___Z_____Z___ZZ
______Z____Z___Z___Z___ZZ____Z______ZZ__ZZ
______ZZZ_Z_____ZZZ___ZZZZZZZ_______ZZZZ

 

 

__________з
_________зз
_____зззззз
___зз_O-ззз
__зззззззззз
___зз__ззззз
___з___зззз
___з___зззз
___з__зззз
___з__зззз
___з_ззззз_______ззззз
___з_зззз_______ззззззз
___з_зззззз____ззззззззз
___з__зззззззззззззззззззз
____з_ззззззззззззззззззззз
_____ззззззззззззззззззззззз
_______ззззззззззззззззззззз
________ззззззззззззззззззз
________зззззз______ззззззз
_________зззз_______зззззз
_________ззз_________ззззз
_________ззз_________ззз_з
_________ззз_________ззз_з
_________ззз__________зз_з
_________ззз__________зззз
________зз___________ззз
____ззззззззззззззз
___з_______________з
__з__зззззз_зззззз__з
_з___з_____з_____з___з
з___зз__зз_з_зз__зз___з
з__з_з__зз_з_зз__з_з__з
з_з___ззззз_ззззз___з_з
зз___з___________з___зз
з____з___________з____з
______з_________зз
_______з_______з__з
________з_ззз_з____з
_______з_ззззз______з______з
______з______________з____з_з
______з_з__________з___з___з_з
______з___з________з_____з__з_з
______з__з___з___з___з____зз_з
______з___з__з__з__з_______з_з
_______з__з__з__з__з_______зз
________з__зз____зз________з
_________з_________з______з
__________з_____зззз_____з
__________ззззззз__зззззз

 

 

 

______________________ззззззззззззз
__________________зззз_____________зззззз
________________зз_______________________зз
______________зз___________________________зз
____________зз_______________________________зз
____________зз_________________________________зз
____________зз________ззззз________________зз__зз
__________зз________зз____зз_____________зз__зззз
__________зз___________________________________зз
__________зз_____________________________зззз___з
___________зз_____________зззз_________зз____зз_з
____________зз__________зз____зз_______зззз__ззз
____________зз_________з__зз__зз_____зззз__зз__з
____________зз_________з__зз__зз__ззз____зззззззззз
______________зз____зззззззззззззз_________зз______зз
________________зззз____________ззззззззззз________зз
______________зз__________________зз___зз________зз
______________зз__________________зз___зз________зз
________________зз__________________зззз______зззз
________________зззззз__________зз______зз____зз
________________зз___зззз________зззззз_______зз
______________зз_____зз______________________зз
____________зз_________зз______________________зз
____________зз_________зз________________________зз
____________зз_________зз______________________зззз
______зззззз___________зз______________________зз__зз
__зззз__зз_____________зз______________________зз____зз
зззз____зз_____________зз______________________зззз__зззз
зз____зз_______________зз____________________зз___зз_зз__зз
зз____зз__зз___________зз__________________зз______зззз__зз
__зз___ззз__зз_____зз__зз__________________зз__зз__зззз__зз
__зз________зз___зз__зз__зз________________зззз__зззз__зз
__зз________зз___зз__зззз__________________зз
__зз__________зззз_________________________зз
___зз_____________________________________зз
____зз___________________________________зз
____зз_________________________________зз
______зз___________________________зззз
________зззз_____________________ззз

 

 

 ____зззз..
______ззззззззз
______ззззззз_з
_____зззззззззз
______зззззззззз
_____зззззз_ззззз
____ззззззз_____ззз
____зззззззз_____з
____зззззззззз
_____зззззззззз
_____ззззззззззз
______ззззззззззз
_зззз___ззззззззз
__ззззззззззззззз
_ззззззззззззззз
__ззззззззззззз
ззззззззззззз
__з__зззззз
____зззззз
____ззззз
___зззззз_____з
___зззззз___зз_зз
____ззззз___з__зз
____ззззз______зз
_____ззззз____ззз
_______ззззззззз
__________зззз

____________________зззз___з___з
________________зз_ззз____ззззз_з
______________з_зз_____зз____зз
____________з_ззз____ззз_______з
___________з_з__з___з___з_______з
___________з_з__з___з_з_з_______з
___________з_зO_з___зO_зз_______з
__________зз_зззз__зззз_________з
__з______з_____зззз____________з
__зз_____з_____зззз_______з__зз
_ззз_____ззз____зз________зз_з
з__з________зззз_________зз
_з_з___________з____зззз
__з_зз___зззззз______зззз
___з_зззз____з_з________ззз
____з_____зззз_з___ззз_____зз
_____ззззз___з________зз__з__з__ззз
_____________з__________з__зз_ззз__з
____________з____________з___зз___з
____________з_____________з_ззззз
_____________зз____________з
______________зззззз___зззз
___________________з_з__з
___________________з_з__з
___________________з_з__з
________ззззззззззз__з__ззззззззззз
______зз_____________з_____________зз
_____зз____________ззз______________зз
______зз_________зз___зз___________зз
_______ззззззззззз______ззззззззззз

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 

  

   ├ыртэр 

   ╦■сют№

   ╦■фш

   ═рфяшёш

   ╚ьхэр

   ╞штюЄэ√х

   ╧ЁхфьхЄ√

   ╨рёЄхэш 

   ╠єы№Є√

   ╧Ёрчфэшъш

   ╨рчэюх

   ╧ючшЄшт

 

 

┼ёыш трь чфхё№ яюэЁртшыюё№, Єю ёюїЁрэшЄх чръырфъє эр ёрщЄ, ўЄю с√ эх яюЄхЁ Є№ шыш яюфхышЄхё№ ётюхщ эрїюфъющ ё эрЁюфюь.

  ╬яєсышъютрЄ№ т ётюхь сыюух livejournal.com   

 

 

Используются технологии uCoz