╩рЁЄшэъш чэрърьш - яЁрчфэшъш.

 

 

╩рЁЄшэъш чэрърьш шчтхёЄэ√ ё ёрь√ї фЁхтэшї тЁхьхэ. ╚эюуфр юэш ёъЁ√трыш тЄюЁющ, Єрщэ√щ ёь√ёы, ёыєцшыш ы■ф ь °шЇЁюь шыш ъюфюь. ═ю Ёшёєэъш ё ¤Єющ ёЄЁрэшўъш Ц ¤Єю эхўЄю ёютхЁ°хээю фЁєуюх! ╬эш ёючфрэ√ фы  Єюую, ўЄюс√ яючфЁртшЄ№ фюЁюуюую трь ўхыютхър ё ─эхь ╨юцфхэш , ═ют√ь ├юфюь шыш фЁєушь ЄюЁцхёЄтхээ√ь ёюс√Єшхь! ═х єфшты щЄхё№, ўЄю юэш т√уы ф Є эхьэюую эхюс√ўэю, Єхь эх ьхэхх юэш  ёЄрэєЄ ўєфхёэ√ь яюфрЁъюь ш Єхь, ъЄю т тюёЄюЁух юЄ уЁрЇшўхёъшї, ўхЁэю-схы√ї шчюсЁрцхэшщ, ш Єхь, ъЄю ЎхэшЄ эхёЄрэфрЁЄэ√щ яюфїюф ъ Ёх°хэш■ ы■сюую тюяЁюёр. ┬√ тяюыэх ьюцхЄх ЄтюЁўхёъш юсЁрсюЄрЄ№ ы■сє■ шч ърЁЄшэюъ  ш ёфхырЄ№  Ёъє■ яючфЁртшЄхы№эє■ эрфяшё№ ёю ёыютрьш ы■стш, юсЁр∙хээ√ьш ъ фЁєч№ ь ш сышчъшь. └ т√сюЁ шчюсЁрцхэшщ т√ эрщфхЄх чфхё№ яЁюёЄю юуЁюьэ√щ! ╩рўрщЄх ш чрїюфшЄх х∙х!

1  2  3

_______________##########___________
_____________############___________
___########_###########__########_________
__##########_#########__##########__####__
_############_#######_############_######__
_#############_#####_#############_#######__
_#############_#####_#############_########__
_#############_#####_#############_########__
_#############_#####_#############_########__
_#############___###__############__########__
___##########_____#_____###########_#########__
___##########______#_____#########_#########__
____########______#________#######___#######__
______###________#_____________####_____###_____
_______#_________#________________#_______#____
_______#_________#______________#_______#___
_______#_________#_____________#_______#___
_______#_________#____________#________#__
_______#_________#___________#________#__
________#_________#_________#_______#__
_________#________#_______#______#___
_________#_______#______#______#__
_________##______#_____#_____#__
_____@@@@@___#_____#_____#______
____@@@_@@@_#_____#___#_______
____@@___@@@_#____#_#_@@@@@____
____@@@_____@#@@@#@@@@___@@@__
____@@___@@@@@_@@@_______@@@__
_____@@@@@__#_@@@@_____@@@@__
___________#_#_#_@@@___@@@__
__________#__#_#_#@@@@@__
__________#__#__#_#_________
_ззззз_____зззззз__зз___зз_зззззз_зз____зз___________________
_зз__з_____зз__зз__зз___зз_зз_____ззз__ззз___________________
_зз________зз__зз__ззззззз_зззз___зз_зз_зз___________________
_зз__з_____зз__зз__зз___зз_зз_____зз_зз_зз___________________
_ззззз____зззззззз_зз___зз_зззззз_зз____зз___________________
_____________________________________________________________
_ззззз_ззззз_зз__зз__зз__зззззз__ззззз_зз__зз_зз___зз_зззззз_
_зз_зз_зз_зз__зз_зз_зз___зз__зз__зз____зз__зз_зз__ззз_зз__зз_
_зз_зз_зз_зз___зззззз____зз__зз__зззз__зззззз_зз_зззз_зззззз_
_ззззз_зз_зз__зз_зз_зз___зз__зз__зз____зз__зз_зззз_зз__зз_зз_
_зз____ззззз_зз__зз__зз_зззззззз_ззззз_зз__зз_ззз__зз_зз__зз_
_ззззз_______зззззз___зз___зз__зззззз__зз___зз_______
зз___________зз__зз___зз___зз__зз______ззз_ззз_______
зз___________зз__зз___ззззззз__ззззз___зз_з_зз_______
зз__________зззззззз__зз___зз__зз______зз___зз_______
_ззззз______зз____зз__зз___зз__зззззз__зз___зз_______
_____________________________________________________
зззззз______зз_____ззззз__зззззз_зз___зз_зз_____ззззз
зз___зз____зззз____зз__зз_зз_____зз___зз_зз____зз__зз
зззззз____зз__зз___ззззз__ззззз__ззззззз_ззззз__ззззз
зз___зз__зззззззз__зз_____зз_____зз___зз_зз__зз_зз_зз
зззззз__зз______зз_зз_____зззззз_зз___зз_ззззз_зз__зз

 

   

_зззз
з____з
з_____
з_____
з_____
з_____
_з___з
__ззз_

ззз_ззз___ззз___ззззз__ззз___ззз_ззз___ззз
_з___з___з___з___з___з__з_____з___зз___зз_
_з___з__з_____з__з___з__з_____з___зз___зз_
_ззззз__з_____з__зззз___зззз__з___з_з_з_з_
_з___з__з_____з__з___з__з___з_з___з_з_з_з_
_з___з__з_____з__з___з__з___з_з___з_з_з_з_
_з___з___з___з___з___з__з___з_з___з__з__з_
ззз_ззз___ззз___ззззз__ззззз_ззз_ззз_з_ззз

зззззз__ззз____зззззз___ззз___ззз___ззз__з
_з___з_з___з____з__з___з___з___зз___зз___з
_з____з_____з___з__з__з_____з__зз___зз___з
_з____з_____з___з__з__з_____з__з_з_з_з___з
_з____з_____з___з__з__з_____з__з_з_з_з___з
_з____з_____з__з___з__з_____з__з_з_з_з___з
_з_____з___з___з___з___з___з___з__з__з____
ззз_____ззз___ззззззз___ззз___ззз_з_ззз__з
=======================================
__зззз____зз__зз__ззззз__ззззз__зз_____зз_зз____зз_
_зз_______зз__зз_зз___зз_зз___з_зз_____зз_ззз__ззз_
_зз_______зззззз_зз___зз_ззззз__ззззз__зз_зз_зз_зз_
_зз_______зз__зз_зз___зз_зз___з_зз___з_зз_зз____зз_
__зззз____зз__зз__ззззз__ззззз__ззззз__зз_зз____зз_
___________________________________________________
__зззззз___ззззз_____зззззз_____ззззз____зз____зз__
__зз______зз___зз____зз__зз____зз___зз___ззз__ззз__
__зз______зз___зз____зз__зз____зз___зз___зз_зз_зз__
__зз______зз___зз____зз__зз____зз___зз___зз____зз__
__зз_______ззззз_____зззззз_____ззззз____зз____зз__
___________________зз______зз______________________
======================================
   

__зззззз___________ззззззз
зззз___ззз_______ззз____зззз
__зззз___ззз____ззз___зззз
____зззз_зззз__зззз_зззз
______зззззззззззззззз
ззззззззззззззззззззззззззззз
ззззз__зззз__ззз__зззз_зззззз
з__зззззз____ззз____зззззз__з
з____________ззз____________з
з____________ззз____________з
ззззззззззззззззззззззззззззз
з____________ззз____________з
з____________ззз____________з
з____________ззз____________з
з____________ззз____________з
ззззззззззззззззззззззззззззз
____________╤╤╤╤╤╤________
__________CCCCCCCCCC_____
________CCCCCCCCCCCCC____
_______CCCCCCCCCCC..CC____
______CCCCCCCCCCCC..CC____
______CCCCCCCCCCCC.CCC____
______CCCCCCCCCCC.CCC_____
______CCCCCCCCCCCCCC______
______CCCCCCCCCCCC________
_______CCCCCCCC___________
________CC_________________
_______CCC_________________
________*__________________
________*_________________
_________*________________
__________*_______________
__________*_______________
_________*________________
________*_________________
_______*__________________

1  2  3

 

  

   ├ыртэр 

   ╦■сют№

   ╦■фш

   ═рфяшёш

   ╚ьхэр

   ╞штюЄэ√х

   ╧ЁхфьхЄ√

   ╨рёЄхэш 

   ╠єы№Є√

   ╧Ёрчфэшъш

   ╨рчэюх

   ╧ючшЄшт

 

 

┼ёыш трь чфхё№ яюэЁртшыюё№, Єю ёюїЁрэшЄх чръырфъє эр ёрщЄ, ўЄю с√ эх яюЄхЁ Є№ шыш яюфхышЄхё№ ётюхщ эрїюфъющ ё эрЁюфюь.

  ╬яєсышъютрЄ№ т ётюхь сыюух livejournal.com   

 

 

Используются технологии uCoz