╨шёєэъш ёшьтюырьш - ╧Ёрчфэшъш (фхэ№ Ёюцфхэш , эют√щ уюф).

 

 

╧хЁшюфшўхёъш ърцфюьє ўхыютхъє яЁшїюфшЄё  яЁшфєь√трЄ№ яючфЁртыхэш . ╧юэрўрыє ь√ я√Єрхьё  с√Є№ юЁшушэры№э√ьш, эю ёю тЁхьхэхь єэшъры№э√х чфЁртшЎ√ чрърэўштр■Єё , яЁшїюфшЄё  ышсю яютЄюЁ Є№ё , ышсю яЁшсхурЄ№ ъ юс∙хшчтхёЄэ√ь °рсыюэрь.
▌ыхъЄЁюээ√х трЁшрэЄ√ эряшёрэш  яшёхь ш ёююс∙хэшщ яюьюуєЄ Ёрё°шЁшЄ№ тючьюцэюёЄш ЄтюЁўхёЄтр т эряшёрэшш яючфЁртшЄхы№э√ї яюёырэшщ. ─ы  Єюую, ўЄю с√ ёфхырЄ№ шї юёюсхээ√ьш ш эхяютЄюЁшь√ьш, ьюцэю шёяюы№чютрЄ№ Ёшёєэъш ёшьтюырьш.
┴ыруюфрЁ  эрышўш■ Єръшї ърЁЄшэюъ, ¤ыхъЄЁюээюх ёююс∙хэшх ёЄрэхЄ эрьэюую шэЄхЁхёэхх ш ъЁрёштхх, тхф№ Ёшёєэъш ьюуєЄ эх Єюы№ъю яюффхЁцрЄ№ яючшЄштэ√щ ёь√ёы яшё№ьр, р ш т√ЁрчшЄ№ тр°ш ўєтёЄтр яю юЄэю°хэш■ ъ тшэютэшъє ЄюЁцхёЄтр.

1  2  3

 

_________________________________________з__
_ззз______зз__з___з_з__зз__з___з__ззз__з___з
з___з____з_з__з___з_з_з__з__з_з__з___з_з__зз
з________з_з__ззззз_ззз__з___з___з___з_з_з_з
з___з___ззззз_з___з_з_з__з__з_з__з___з_зз__з
_ззз____з___з_з___з_з__зз__з___з__ззз__з___з
____________________________________________
_______ззззз_ззззз_ззззз__зззз_з_з_з________
_________з___з_____з_____з___з_з_з_з________
_________з___ззз___зззз___зззз_з_з_з________
_________з___з_____з___з__з__з______________
_________з___ззззз_зззз__з___з_з_з_з________

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^#^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^#O#^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^#######^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^#O#########^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^#####O########O##^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^#######O###O###^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^###########^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^#O######O######^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^#####O#############^^^^^^^^^
^^^^^###########O###########O###^^^^^
^^^^^^^##O##########O###O#####^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^#############^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^#################^^^^^^^^^^
^^^^^^^^##O#########O########^^^^^^^^
^^^^^######O####################^^^^^
^############O##################O###^
^^^^############O############O###^^^^
^^^^^^^^^###########O####O##^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^##^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

 

 

 

________________@@@@@@@@
________________@@@@@@@@
________________@@@@@@@@
_______@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
____________@________________@
___________@___ ,,,, ____ ,,,, _____@
__________@____(o.)____ (o.)_____ @
_________ @_________#___________@
__________@ _____@______@______@
___________@______ @@@@ ______@
____________@@_____________ @@
_____@@___@__________________@____@@
_____@__@ @_________@ _________@_@__@
______@__@______________________@__ @
_______@ @__________ @ ___________@ @
________@_________________________ @
________@ ___________@ ____________@
_________@________________________@
___________@_____________________@

____________________________000000
_______________0__________00000__00
________0_____000_____0___0000000_00
_______000____000____000__0000000000
_______000_____I_____000___00000000
________I_____ 000_____I_____000000
_______000____000____000_______0
_______000____000____000______0
_______000____000____000_____0
_______000____000____000____0
___0000000000000000000000000
___0000000000000000000000000
___0000000000000000000000000
___0000000000000000000000000
___0000000000000000000000000

 

 

_______________________з__з
________________________зз
_______________з____з_зззззз_з
______________ззз_______зз
_______________з_______з__з
__з____________з____________з
_ззз_________з_з_з_________ззз
__з___з_з_з_з__з__з_з_з_з___з
_______з_з_з_з_з_з_з_з_з
________з_з_з__з__з_з_з
_________з_з_з_з_з_з_з
________з_з_з__з__з_з_з
_______з_з_з_з_з_з_з_з_з
__з___з_з_з_з__з__з_з_з_з___з
_ззз_________з_з_з_________ззз
__з____________з____________з
_______________з
______________ззз
_______________з

 


________________ззззззззз
_______________ззззззззззз
______________зззззз____ззз
_____________зззззззз____зз
____________зззззззззз____зззз
___________зззззззззззз___зcdзз
_________зззззззззззззззз__ззз
________зззззззззззззззззз_______з_з_з_з_з
_______зззззззззззззззззззз______з_з_з_з_з
______ззз________________ззз_____з_з_з_з_з
______зз__зз_______зз_____зз_____зззззззз
______зз______зз__________зз______ззcdзз
______зз___з______з_______зз_______зззз
_______зз___зззззз_______зз_________зз
________зз______________зз__________зз
_________зззззззззззззззз___________зз
______зззззззззззззззззззззз__зззззззз
_зззззззззз_______________зззз___ззззз
зззззз_ззз________________зз__ззз___зз
____з__зз_________________зззззз____зз
__зз___зз__________________зз_______зз
___зз__зз__________________зз_______зз
_____ззззз_________________зз_______зз
_________зз_______________зз________зз
__________зз_____________зз_________зз
____________зззззззззззззз__________зз

 

 

1  2  3

  

   ├ыртэр 

   ╦■сют№

   ╦■фш

   ═рфяшёш

   ╚ьхэр

   ╞штюЄэ√х

   ╧ЁхфьхЄ√

   ╨рёЄхэш 

   ╠єы№Є√

   ╧Ёрчфэшъш

   ╨рчэюх

   ╧ючшЄшт

 

 

┼ёыш трь чфхё№ яюэЁртшыюё№, Єю ёюїЁрэшЄх чръырфъє эр ёрщЄ, ўЄю с√ эх яюЄхЁ Є№ шыш яюфхышЄхё№ ётюхщ эрїюфъющ ё эрЁюфюь.

  ╬яєсышъютрЄ№ т ётюхь сыюух livejournal.com   

 

 

Используются технологии uCoz